De fysieke winkelstraat heeft het zwaar te verduren door online concurrentie. Dat was in 2019 al zo, maar de coronacrisis heeft een tandje bij geschakeld. Volgens adviesbureau McKinsey zijn we op het gebied van digital adoption 3 tot 4 jaar vooruit geschoten binnen enkele maanden. Voor de retail betekent het dat een digitale mindset en digitaal talent essentieel zijn om te overleven.

Mede doordat er op grote schaal vanuit huis werd en wordt gewerkt, verandert het koopgedrag. Consumenten geven sinds 2020 meer uit aan meubels, tuinproducten en thuisfitnessapparatuur en minder aan kleding. Bovendien wordt kleding tegenwoordig vooral online gekocht, in plaats van in winkels. Datzelfde geldt ook in toenemende mate voor voedsel.

Het resultaat: steeds meer fysieke retailers sluiten hun winkels en gaan online verder of worden opgeslokt door grote online spelers. In het Verenigd Koninkrijk en Nederland gebeurt dit al regelmatig en Deloitte Nederland waarschuwt voor een toename wanneer de corona-steunpakketten vanuit de overheid uiteindelijk stopgezet worden.

 

Grootser denken is cruciaal

Als deze bedrijven willen overleven, moet er heel wat gebeuren. Veel van hen zijn bezig met een digitale transformatie, maar de stappen zijn te langzaam en te klein. Volgens Deloitte moet er op deze gebieden harder ingezet worden dan voorheen:

Engagement: De consument moet weer gevonden worden. Die bereik je niet meer via tv-spotjes of reclamefolders, maar online: ‘[…] er moet een snellere verschuiving komen naar data-driven targetted marketing, op de plek waar consumenten hun digitale leven leiden.’

Kanalen: Te veel winkels lijken uit het jaar 1997 te komen. Deloitte pleit voor grotere stappen en meer innovatie. Het gaat niet alleen om een omnichannel strategie, maar ook om een andere mindset in de winkel: ‘[…] winkelmedewerkers moeten onderdeel zijn van het onderscheidende karakter van een winkel, niet een kostenpost waarop ieder jaar bespaard moet worden.’

Fulfilment: Om de retail winstgevend te houden, is het belangrijk om in te zetten op ‘gerichte investeringen en slim denken over de belangrijkste kostenposten (opslag en logistiek), gecombineerd met proposities die het voordeligste gedrag aanmoedigen.’

Commercie: Ontwikkel verdienmodellen met andere bronnen, zoals data. Als ondernemer heb je waardevolle informatie over je klanten en daar valt aan te verdienen.

 

In de directiekamer

Bovenstaande adviezen moeten worden aangejaagd op het hoogste niveau. En dat lijkt niet altijd door te dringen. Harvard Business Review sprak tientallen directieleden van verschillende bedrijven over hun digitale strategie en kwam tot de conclusie dat velen van hen worstelen met de digitale ontwikkelingen. Ze weten dat ze er iets mee moeten, maar vinden het vaak moeilijk om de waarde in te schatten van investeringen.

Daardoor worden veel plannen onterecht afgeschoten. En ideeën die wel uitgevoerd worden, zijn vaak te bescheiden, te gefocust op kortetermijndoelen of te veel gericht op efficiency en het drukken van kosten. Terwijl digitaal juist moet worden ingezet om nieuwe verdienmodellen aan te boren. En de directie zou dit moeten aanmoedigen en begeleiden.

 

Digitaal talent is key

Het gaat dus voor een groot gedeelte om digitale skills en een digitale mindset. De winnaars van de strijd om de retail, zijn dan ook degenen die de strijd om het digitale talent winnen. Dat zijn de marketeers die je helpen om weer klanten in je winkel te krijgen, maar ook de kopstukken die het management aansturen vanuit de directiekamer. Zij hoeven zelf geen code te kunnen schrijven, maar moeten wel de kracht en mogelijkheden van de huidige technologieën kennen. Door trainingen of scherper aannamebeleid is het mogelijk om een nieuwe mindset te cultiveren, die leidt tot de grote stappen die nodig zijn om, ook op de lange termijn, mee te blijven doen in de top van de retail.

Persoonlijk advies

Heb je een vraag, een opmerking of wil je advies?
Neem dan contact met ons op.

Contact

Volg ons