De coronapandemie heeft grote medische, sociale en economische gevolgen. En ook het aankoopgedrag van techliefhebbers is erdoor veranderd, zo blijkt uit onze data bij DPG Technology. Doordat we het gedrag van onze community in kaart brengen, beschikken we over interessante informatie over bijvoorbeeld de veranderde tijdstippen waarop websitebezoekers actief zijn, wat hun aankoopintenties zijn en welke verschuivingen in productcategorieën zich voordoen.

We zetten de 10 meest opvallende trends uit de data over het afgelopen jaar op een rij, en vertellen hoe je hier gebruik van kunt maken in je campagnes. Klik hieronder op de trend waar je meer over wilt lezen. 

  • 1. Targeten op toptijden
  • 2. Shoppen onder werktijd
  • 3. Pricewatch verbreekt record
  • 4. Inrichting van thuiswerkplek
  • 5. Draadloos communiceren
  • 6. Werken in stilte
  • 7. Voortaan thuis kopiëren
  • 8. Noodgedwongen thuisvermaak
  • 9. Meer thuisklussers tijdens lockdown
  • 10. Minder camera’s en mobiele gadgets

1. Targeten op toptijden

De tijdstippen waarop bezoekers dagelijks actief zijn op Tweakers weerspiegelen het effect van thuiswerken. Zo kwam websitebezoek in 2020 ’s ochtends later op gang dan voorheen, was er meer traffic tijdens werktijden en valt op dat het bezoekersverkeer rond lunchtijd en in de middag juist weer iets terugviel. We denken dat dit komt doordat thuiswerkers ’s middags productiever zijn dan in de ‘pre-lockdownperiode’ waarin ze op kantoor werkten, of dat er kinderen zijn die ’s middags om aandacht vragen. Ook opvallend: we telden meer bezoekers in de avonduren dan vóór de eerste lockdown het geval was. Dit is ongetwijfeld mede een gevolg van het feit dat mensen zich meer thuis moesten vermaken.

De verschuiving in bezoektijden kan het interessant maken om campagnes van ‘tijd-targeting’ te voorzien waarbij uitingen op piekmomenten - bijvoorbeeld tussen 9 en 12 uur ‘s ochtends - zichtbaar zijn. Zo weet je zeker dat je campagne optimaal aandacht krijgt op momenten waarop zoveel mogelijk bezoekers op de website aanwezig zijn.2. Shoppen onder werktijd

Dat ‘getimede targeting’ binnen je campagne niet alleen meer ‘gewone sitebezoekers’, maar ook meer potentiële kopers van producten bereikt, blijkt uit het feit dat niet alleen bezoektijden zijn verschoven, maar ook het tijdstip waarop bezoekers aankopen doen. Dat laatste denken we wel te kunnen verklaren: waar het in een ‘echte’ kantooromgeving ongewenst is om onder werktijd even online een nieuwe gadget of techproduct te kopen, hebben thuiswerkers daar minder last van.

De data van de Tweakers Pricewatch tonen duidelijk dat er in coronatijd meer online wordt gewinkeld onder werktijd - en dan met name tussen 8.00 en 12.00 uur - en juist minder in de avonduren.

3. Pricewatch verbreekt record

‘Coronajaar’ 2020 kenmerkte zich door een enorme boost in online koopgedrag. Dit is duidelijk te zien aan het feit dat de Pricewatch een recordaantal clickouts noteerde. Dat dit in ieder geval deels een effect van de coronapandemie is, blijkt uit de verdeling door het jaar heen: in januari waren de bezoekersaantallen ongeveer in lijn met die van 2019, maar vanaf maart, toen de eerste lockdown van start ging, schoten ze omhoog. In de zomermaanden, toen de coronamaatregelen werden versoepeld, nam de groei wat af, om tijdens de tweede lockdown - met de feestdagen in zicht – weer fors te pieken.

Vrijwel heel 2020 werd gekenmerkt door koopwoede, en ook de Black Friday-week noteerde nog betere cijfers dan in 2019. Dit benadrukt dat het juist nu van groot belang is dat aanbieders hun productmarketing en advertisement op orde hebben, zodat ze optimaal profiteren van de verhoogde koopintenties binnen onze community. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je productfeeds zijn geactualiseerd, check of alle vermeldingen op de Pricewatch kloppen, kijk kritisch naar de competitiviteit van je prijszetting en zet alles op alles om je online zichtbaarheid te optimaliseren. Zo lift je optimaal mee op de huidige boost van koopintenties.

4. Inrichting van thuiswerkplek

Om optimaal in te spelen op de marktvraag is het verstandig om extra marketingaandacht te besteden aan specifieke producten die op veel belangstelling kunnen rekenen. Daarbij gaat het momenteel vooral om (tech)producten voor de inrichting van een thuiswerkplek. Dat veel Nederlanders en Belgen een groot deel van 2020 thuiswerkten is niet alleen te zien aan de tijdstippen waarop Tweakers werd bezocht, maar ook aan de productcategorieën die in trek waren in de Pricewatch. Vooral in maart, tijdens de eerste lockdown, is een enorme piek zichtbaar in de aankoopinteresse voor onder andere monitoren, toetsenborden, webcams en muizen, met als hoogtepunt een groei van maar liefst 511% ten opzichte van 2019. Opvallend is de belangstelling waar webcams op mogen rekenen; deze productcategorie leidde voorheen een redelijk onopvallend bestaan in de Pricewatch.

Over het algemeen wordt aangenomen dat ook na deze coronacrisis mensen thuis blijven werken - al is het ‘slechts’ voor een of twee dagen in de week - zodat de verkoopvolumes van thuiswerkproducten duurzaam groter blijven. Het is raadzaam om hier in het marketing- en advertentiebeleid voor de langere termijn rekening mee te houden. Bijvoorbeeld door tussen budgetten voor productgroepen te schuiven.

5. Draadloos communiceren

In lijn met de run op producten voor een thuiswerkplek tonen de Pricewatch-data rond de eerste lockdown van 2020 een piek in de interesse voor routers en andere netwerkapparaten. Dit wijst erop dat veel werknemers die ineens thuis moesten gaan werken daarbij werden geconfronteerd met een wifi-netwerk dat voor ‘normaal gebruik’ prima voldoet, maar hapert als er een zwaarder beroep op wordt gedaan.

Hierbij geldt hetzelfde als bij het vorige punt: ook deze productgroepen zullen blijvend onder de aandacht staan, zodat het zeker geen kwaad kan er extra marketingaandacht aan te besteden. En dat advies gaat ook op voor de volgende twee punten.

6. Werken in stilte

Nog een productcategorie die sinds de eerste coronamaatregelen van begin 2020 op meer interesse mocht rekenen, zijn (gaming) headsets en koptelefoons. In een thuiswerksituatie kunnen huisgenoten een concentratieverstorende factor zijn. Daarbij zijn headsets soms complementair voor webcams, en een belangrijk hulpmiddel bij online communicatie met collega’s of klanten op afstand.

De data uit de Tweakers Pricewatch tonen dat de populariteit van deze productgroep sinds maart behoorlijk is toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Die toegenomen interesse hield het hele kalenderjaar aan, met de gebruikelijke piek rond Black Friday en de aanloop naar de feestdagen.

7. Voortaan thuis kopiëren

Een opvallende uitschieter in de Pricewatch-data is zichtbaar in de productcategorieën printers, cartridges en scanners. Precies tot de eerste lockdown van 12 maart ging het aantal clickouts voor deze producten ongeveer gelijk op met dezelfde periode in 2019, om direct daarna een flinke groei te tonen die het hele kalenderjaar aanhield. Blijkbaar werd in veel thuiswerksituaties de mogelijkheid om ‘gratis’ afdrukken op kantoor te maken – zakelijk of voor privédoeleinden – nodig gemist: in sommige periodes liep het aantal clickouts voor deze producten op richting verdubbeling.

8. Noodgedwongen thuisvermaak

Dat veel mensen het afgelopen jaar meer aan huis waren gekluisterd, is in de data ook af te lezen aan de populariteit van andere, minder ‘zakelijke’ productgroepen. Zo nam na de eerste maand van het jaar het aantal clicks op koffiezetapparaten, keukenmachines en blenders toe. Blijkbaar werd de koffieautomaat op kantoor door veel mensen gemist en hebben veel ‘thuiszitters’ zich bij gebrek aan buitenshuis-vermaak toegelegd op (brood)bak- en kookkunsten.

Voor adverteerders biedt dit vooral op de korte termijn mogelijkheden: in tegenstelling tot thuiswerkproducten is het niet heel waarschijnlijk dat ook keukenapparatuur en bijvoorbeeld espressomachines blijvend hogere verkoopvolumes vertonen. Het zijn productgroepen waarbij nu het ‘momentum’ kan worden gepakt. Bedrijven die uiteenlopende productgroepen aanbieden, kunnen de concurrentie om aandacht voor thuiswerkproducten wellicht uit de weg gaan, door tijdelijk - en verrassend - een campagne op een heel andere categorie te richten, bijvoorbeeld blenders of broodbakmachines.

9. Meer thuisklussers tijdens lockdown

Dat laatste gaat ook op voor een productgroep van een heel andere orde: gereedschap. Noodgedwongen thuiswerken bracht in 2020 ook mee dat meer mensen gingen klussen. Ook die trend is duidelijk zichtbaar in de Pricewatch-data, door fors meer clickouts in productcategorieën met betrekking tot elektrisch gereedschap. Met name in de loop van de eerste lockdown - rond mei - tonen deze cijfers een enorme piek. In de zomermaanden na het opheffen van de eerste lockdown zakte het aantal clickouts op gereedschap terug tot het ‘normale’ niveau van 2019, om kort daarna, tijdens de tweede lockdown, weer flink te groeien.

Die trend doet vermoeden dat het hier om verhoogde koopintenties gaat die louter zijn ingegeven door tijdelijke coronamaatregelen en op de langere termijn - na afloop van deze crisis - geen stand houden. Dat neemt niet weg dat het slim is om juist producten uit deze categorie via kortlopende campagnes voor het voetlicht te brengen.

10. Minder camera’s en mobiele gadgets

Tot slot zijn er ook productgroepen waarbij de coronacrisis er juist toe leidt dat de aantallen geregistreerde clickouts terugvallen. Door de beperkte vakantiemogelijkheden, het uitblijven van fysieke events en het feit dat men zich vooral in en rond het huis moest zien te vermaken, bleef de aankoopintentie van camera’s duidelijk achter bij de cijfers in 2019. En dat gold niet alleen voor camera’s: hetzelfde ging op voor onder andere e-readers, navigatiesystemen en powerbanks: gadgets die bij uitstek worden gekocht voor gebruik onderweg. Het aantal clickouts voor deze productgroepen toonde in de data een tegengestelde beweging aan die voor thuiswerkproducten zoals webcams of monitoren: in de eerste maand van 2020 deden mobiele gadgets het beter dan in 2019, maar direct na het uitbreken van de coronapandemie nam de interesse duidelijk af.

Waar productcategorieën die met thuiswerken en thuisvermaak - of huisonderhoud - zich meer dan ooit lenen voor extra campagne-inspanningen, geldt hier precies het tegenovergestelde. Wie er de mogelijkheid toe heeft, doet er goed aan om tijdelijk minder marketing op bijvoorbeeld camera’s en mobiele gadgets te richten, en menskracht en middelen vooral in te zetten op de eerder genoemde categorieën. Zodra de coronacrisis voorbij is, gaan mensen weer op vakantie en zal de interesse terugkeren. Het is de moeite om nu al na te denken over een goed marketingplan dat direct kan worden uitgerold als het zover is. Daarmee heb je te zijner tijd direct voorsprong op de concurrentie.

Persoonlijk advies

Heb je een vraag, een opmerking of wil je advies?
Neem dan contact met ons op.

Contact

Volg ons