Tweakers loopt voorop met ‘LEAN’-advertentiebeleid

Het IAB heeft nieuwe richtlijnen voor online advertising vrijgegeven die ertoe moeten leiden dat gebruikers de uitingen als minder storend ervaren: het zogenaamde L.E.A.N-model (Light, Encrypted, Ad choice supported, Non-invasive ads). Wij hanteren al jaren een vergelijkbare aanpak rondom online advertising en juicht deze ontwikkeling dan ook toe.

Wij stellen in alles wat we doen de bezoeker centraal; dat geldt dus niet alleen voor de content en het site-ontwerp, maar ook voor advertising. Door nauw samen te werken met adverteerders en door relevante kennis over gebruikerswensen te delen, proberen wij altijd om zowel de adverteerder als de gebruiker zo goed mogelijk te bedienen.

Een snel ladende en responsieve website is van fundamenteel belang voor een goede gebruikerservaring en daarom hanteren wij interne richtlijnen die dat waarborgen. Zo worden banners asynchroon geladen, zodat een traag ladende banner de rest van de site zo min mogelijk ophoudt. Verder is de maximale initiële laadgrootte vastgesteld op 50kB per banner. Op mobiel proberen we dit zelfs te beperken tot 5kB.

Niet alleen de snelheid waarmee de banner laadt is belangrijk voor een goede gebruikservaring, ook het type banner is van grote invloed. Daarom serveren wij geen banners die over de content heen vallen en de gebruiker in de weg zitten, zoals layers, floor ads, lightboxes, enzovoort. Daarnaast beperken wij de per pagina beschikbare oppervlakte voor advertenties. Ook wordt sterk gelet op de fillrate van de hele site, waarbij ernaar gestreefd wordt om niet elke pageview van banners te voorzien. Verder wordt bij het serveren van prerolls voor video’s altijd een skip-knop getoond die na maximaal tien seconden te gebruiken is, ongeacht de duur van de advertentie of de video zelf.

Om de privacy en beveiliging van bezoekers zo goed mogelijk te beschermen, bieden wij een versleutelde https-verbinding bij alle onderdelen van de website. Een andere bijdrage hieraan, die ook bijdraagt aan de goede werking van de site, wordt geleverd door het beperkte aantal uitgeleverde tags. Tweakers en HArdware Info laden gemiddeld vijf tags per pageview, tegenover meer dan vijftig bij andere grote online mediaplatforms. Daarnaast zijn de regels rondom het advertentiebeleid inzichtelijk voor gebruikers en bieden wij inzage in de verschillende verdienmodellen die ingezet worden.

Als er toch een banner getoond wordt die niet aan de eisen voldoet, kunnen gebruikers daar eenvoudig melding van maken op de site. In veel gevallen worden banners die niet conform de regels zijn, binnen een dag aangepast of verwijderd, waarbij altijd wordt teruggekoppeld naar de gebruiker die de melding heeft gedaan.

Deze advertentiestrategie heeft zich in de laatste jaren keer op keer bewezen, zowel voor de adverteerder als voor de gebruiker. Zo kennen advertenties op Tweakers een viewability van meer dan 70 procent en halen campagnes een gemiddelde CTR van 0,60 procent. Tot slot zien we dat, hoewel het adblockgebruik bij de technisch onderlegde doelgroep van Tweakers en Hardware Info bovengemiddeld is, ruim twee derde van die gebruikers de moeite heeft genomen om Tweakers  en Hardware Info toe te voegen aan de uitzonderingen.

De koers die wij op advertentiegebied varen, werpt dus duidelijk zijn vruchten af en maakt dat wij voorop lopen in de markt. Het voornemen is om dat te blijven doen door nieuwe kansen en ontwikkelingen te omarmen en te creëren, altijd met de gebruiker in het achterhoofd.

Persoonlijk advies

Heb je een vraag, een opmerking of wil je advies?
Neem dan contact met ons op.

Contact

Volg ons